Wet DBA: een update

Werken met een Interim Professional of wel een ZZP’er, het is er voor veel bedrijven niet makkelijker op geworden. De VAR is afgeschaft en we zitten in de overgangsfase van de wet DBA. Er is nog veel onduidelijkheid en ook de politiek vraagt zich af of de wet DBA wel het beoogde resultaat zal gaan opleveren namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Het ongewenste bijeffect van deze wet is dat veel ZZP’ers hun opdracht verliezen. Terwijl ze vanwege de opgebouwde expertise juist een enorme bijdrage kunnen leveren aan een bedrijf!

Werken met een modelovereenkomst

Werken met een VAR is niet meer mogelijk. Op de site van de belastingdienst staat een algemene modelovereenkomst die gehanteerd kan worden. De opdracht van de ZZP’er moet conform de opgestelde overeenkomst worden uitgevoerd. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te dragen. Echter omdat veel opdrachtgevers niet weten hoe om te gaan met de modelovereenkomsten, of niet zeker weten of de opdracht nog als zodanig wordt aangemerkt of toch als dienstverband, worden ZZP’ers minder ingehuurd.

Tip voor opdrachtgevers en ZZP’ers

Controleer of de modelovereenkomst die afgesloten wordt voor de opdracht overeenkomt met de realiteit! Het aanwezig zijn van een goedgekeurde overeenkomst met een ZZP’er is door de invoering van de Wet DBA geen zekerheid meer voor vrijwaring voor loonheffingen en premies. Is er bij controle toch sprake van werkgeverschap dan moeten de loonheffingen en premies alsnog betaald worden. Wanneer is er sneller sprake van een dienstverband: wanneer de ZZP’er zich dagelijks moet verantwoorden, niet zelf kan bepalen wanneer hij/zij de werkzaamheden verricht, zich moet ziekmelden, etc. Wanneer er volledige vrijheid is en alleen het eindresultaat er toe doet dan is zeker sprake van een ZZP opdracht.

Zekerheid met De Koning HR

Behoefte aan een HR professional? De Koning HR heeft door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten om voor HR professionals te kunnen bemiddelen. Bij het aannemen van een opdracht zullen wij nagaan of de opdracht daadwerkelijk voor een ZZP’er kan zijn of dat we een medeweker voor de opdracht gaan zoeken.  Zo behoeden wij zowel de opdrachtgever als de ZZP’er voor problemen met de belastingdienst! Neem voor meer informatie contact met ons op!